Czy pałac Sobańskich w Obodówce zostanie odbudowany?

Obodówka na Ukrainie, w obwodzie winnickim, stanowiła niegdyś centrum rozległych i uprzemysłowionych dóbr Sobańskich, z licznymi cukrowniami, młynami i tartakami. W roku 1800 rodzina wybudowała tam okazały pałac, równocześnie zleciła Dionizemu Miklerowi zaprojektowanie parku krajobrazowego. Przez ponad sto lat Sobańscy zgromadzili w swej rezydencji wiele dzieł sztuki i cenną bibliotekę (ok. 12 000 tomów). Wśród…

Obrazy i rzeźby z kolekcji Sobańskich w Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

Dzięki uprzejmości Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie publikujemy fotografie obrazów i rzeźb z kolekcji Sobańskich, które obecnie znajdują się w zbiorach muzealnych. Z Guzowa pochodzą portrety: Róży z Łubieńskich Ludwikowej Sobańskiej (mal. Józef Simmler, ok. 1866); Feliksa Sobańskiego (mal. Karol Miller, 1870), Emilii z Łubieńskich Feliksowej Sobańskiej (mal. Karol Miller, ok. 1870), portret nieznanego mężczyzny z…

„Ratując pamięć – walka o zachowanie materialnego i duchowego dziedzictwa”

Potomkowie właścicieli Guzowa – Michał Sobański i Izabela Ponińska nie ustają w działaniach, aby przywrócić splendor siedzibie swoich przodków. Nie jest to jedynie dbałość o zachowanie materialnej spuścizny, ale również przypomnienie dziedzictwa wielu wybitnych jednostek związanych z tym miejscem. Przeszłość Sobańskich, niełatwą rewitalizację Guzowa i przyszłe plany jego współwłaścicieli opisuje artykuł w „Gazecie Polskiej” z…

Przywrócić zabytkom dawną chwałę

„Od dziecka uczymy się o rodzinach, które miały wpływ na to, jak wyglądała Polska przed czasami komunizmu, wojnami światowymi i rozbiorami. Nazwiska takie jak Czartoryski, Potocki, Radziwiłł czy Sobański pojawiają się w każdym podręczniku historii. Ich potomkowie mieszkający w Polsce i za granicą chcą, by historia ich rodzin i szerzone przez nie wartości patriotyczne nie…

150. rocznica urodzin kardynała Adama Sapiehy

„PRZYWRÓCIĆ PAMIĘCI. 150 rocznica urodzin księcia kardynała Adama Stefana Sapiehy 1867-1951” – to wystawa, którą można oglądać w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej. Ukazuje życie i działalność metropolity krakowskiego. Jest też okazją do przypomnienia sylwetki jednego z największych hierarchów Kościoła katolickiego w Polsce. Kardynał A. Sapieha urodził się w 1867 r. w Krasiczynie. Kształcił się m.in. we…

Guzów. Historia Polski w historii jednej rodziny

W „Mikrokosmosach” (Polskie Radio/Dwójka) opowieść o przeszłości i teraźniejszości guzowskiej rezydencji. Justyna Piernik rozmawia ze współwłaścicielami pałacu – Izabelą Ponińską i Michałem Sobańskim, synem ostatniego przedwojennego właściciela – Antonim Sobańskim oraz historykiem Marcinem Brzezińskim. Guzów. Historia Polski w historii jednej rodziny.

Zabytkowy Guzów – Telewizyjny Kurier Warszawski

Dotychczas w ewidencji zabytków znajdował się pałac i część parku w Guzowie. Teraz ochroną konserwatorską została objęta cała miejscowość Guzów. Rodzina Sobańskich od dziesięciu lat czyniła starania, aby zachować unikalny układ ruralistyczny. Decyzja konserwatora wojewódzkiego zabezpiecza otoczenie pałacu przed niekontrolowaną zabudową i podnosi atrakcyjność turystyczną miejscowości. Więcej w reportażu Anny Wrzesień w Telewizyjnym Kurierze Warszawskim…

„Wygląda jak zamek nad Loarą a stoi pod Warszawą…”

„Fantastyczna informacja dla wszystkich miłośników historii i architektury. Pałac Sobańskich w Guzowie, jedna z nielicznych ocalałych do dziś pamiątek po polskiej magnaterii, wraz z całym układem urbanistycznym i parkiem został wpisany do rejestru zabytków. Zespół składa się m.in. z dawnych budynków dworskich z domami zarządców pałacu i fabryki, czworakami, szkołą, kaplicą, kordegardą pałacową, dworskimi budynkami…