Skarby z Peru wróciły do Polski

Do Polski powróciło dwadzieścia obrazów z dawnej kolekcji Potockich z Łańcuta. Zostały odnalezione w Limie i wykupione przez dwie fundacje: „Trzy Trąby”, której prezesem jest Maciej Radziwiłł oraz Fundację im. F. hr. Sobańskiego, którą kieruje Michał Sobański. Król Jan III Sobieski Obrazy były własnością Stanisława Potockiego (bratanka ostatniego ordynata na Łańcucie Alfreda Potockiego), który po…

„Świat polskiej szlachty” – nowa książka M. Rosołowskiego i A. Bińczyka

„Świat polskiej szlachty” to nowa książka Marcina Rosołowskiego i Arkadiusza Bińczyka, wydana staraniem Fundacji XBW Ignacego Krasickiego. Prezentuje sylwetki osób żyjących na przestrzeni 400 lat, których dokonania godne są szczególnej uwagi. Autorzy przedstawili m.in.: twórców nowoczesnej bankowości polskiej, pionierów niezależnej prasy, prekursorów organizacji pozarządowych, założycieli bibliotek i zbiorów fotograficznych, przemysłowców. Opublikowane teksty ukazywały się przez…

Sobańscy w Powstaniu Warszawskim

Losy czworga Sobańskich z Guzowa splotły się z historią Powstania Warszawskiego. Spośród nich jedna osoba została brutalnie zamordowana przez Niemców a dwie inne zginęły podczas walk. Przypominamy sylwetki: Ludwiki z hr. Wodzickich Michałowej hr. Sobańskiej, Henryka Sobańskiego, Teresy Sobańskiej i Elżbiety Sobańskiej.  Ludwika z hr. Wodzickich Michałowa hr. Sobańska (1857-1944) Urodziła się jako córka hr. Henryka i…