Rekonsekracja kaplicy w Czeczelniku na Ukrainie, 23.09.2018