REWITALIZACJA

Logotyp

W latach 2012-2013 oraz w latach 2015-2016 przy wsparciu finansowanym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 6.1 „Ochrona przyrody i krajobrazu” zostały zrealizowane prace rewaloryzacyjne w zabytkowym parku w Guzowie. W pierwszym etapie oczyszczono stawy i umocniono ich skarpy. W drugim etapie zrealizowano projekt pielęgnacji istniejącej szaty roślinnej i dokonano nowych nasadzeń.

 

 

 

Prace remontowe i konserwatorskie w pałacu w Guzowie

W momencie odkupienia pałacu przez rodzinę Sobańskich (1996 r.) budowla znajdowała się w bardzo złym, wręcz katastrofalnym stanie. Piwnice były zalane przez wody gruntowe i opadowe, ściany zawilgocone i zagrzybione, niektóre stropy zarwane, w pokryciu dachowym było wiele ubytków.

Pierwszym etapem prac w pałacu było zabezpieczenie wnętrz przed zamakaniem. Zamontowano prowizoryczne pokrycie dachowe z blachy, co nie było zadaniem łatwym przy tak skomplikowanej formie dachu jak w Guzowie. Udrożniono rynny i rury spustowe. Zabezpieczono najcenniejsze, ocalałe elementy wystroju wnętrz (m.in. kominki, wyposażenie łazienek).

Równocześnie z pracami w pałacu rozpoczęło się porządkowanie parku. Usuwano samosiewy, oczyszczano stawy, ich brzegi umacniano faszyną, sadzono nowe drzewa, wzdłuż gł. osi ogrodowej zrekonstruowano aleję lipową.

Pracownia architektoniczna Brzozowski/Grabowiecki, na prośbę współwłaścicieli Guzowa – Michała Sobańskiego i jego siostry Izabeli Ponińskiej przygotowała kompleksowy projekt rewitalizacji oraz adaptacji pałacu na potrzeby luksusowego hotelu i centrum konferencyjnego.

W roku 2010 rozpoczął się generalny remont guzowskiego pałacu, finansowany z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz funduszy własnych inwestorów. Prace wykonuje „Art Deco – Przedsiębiorstwo Budowlano Konserwatorskie” z Łodzi pod kierownictwem Anety Makohon.

Remonty wykonane w 2010 r.

* stropów drewnianych na żelbetowe nad piwnicami: cztery pomieszczenia w trakcie południowym, pozostałe stropy są ceramiczne; wzmocnienie konstrukcji stalowych pozostawionych stropów ceramicznych nad dwoma pomieszczeniami – piwnicą pod oranżerią i piwnicą pod salą balową;
* wymiana stropów drewnianych na żelbetowe nad parterem;
* wymiana stropów drewnianych na żelbetowe nad I piętrem – strop nad salą balową;
* prace konserwatorskie zabezpieczające: demontaż elementów wystroju wnętrz tj. stolarki, sztukaterii, pieców itp., które uległyby zniszczeniu podczas wymiany stropów.

Remonty wykonane w 2011 r.

* podbicie fundamentów i wykonanie płyty dennej wraz z wykonaniem izolacji poziomej oraz izolacji pionowej ścian fundamentowych – część wschodnia pałacu.

Remonty wykonane w 2012 r.

* podbicie fundamentów i wykonanie płyty dennej wraz z wykonaniem izolacji poziomej oraz izolacji pionowej ścian fundamentowych – część środkowa i zachodnia pałacu;
* remont i wzmocnienie stropu nad oranżerią wraz z wykonaniem izolacji, ocieplenia i posadzki odtwarzanego tarasu;
* skucie tynków na ścianach i istniejących stropach ceramicznych w piwnicach i ich odgrzybienie;
* skucie tynków na ścianach na parterze i ich odgrzybienie;
* rozebranie podłóg drewnianych, odkrycie istniejących stropów ceramicznych nad piwnicami i ich odgrzybienie (wzory posadzek drewnianych zostały zdjęte i zabezpieczone).

Remonty wykonane w 2013 r. / galeria

* wymiana stropów drewnianych na żelbetowe nad I piętrem (bez stropu nad salą balową wykonanego w 2010 r.);
* rozebranie grożących zawaleniem kominów ponad dachem w skrzydle wschodnim (4 szt.) – kominy do odtworzenia w późniejszym etapie prac;
* rozebranie pokrycia z blachy cynkowej z zachowaniem detali na wzór – skrzydło wschodnie wraz z wieżą;
* wymiana zdegradowanej więźby dachowej w skrzydle wschodnim;
* wymiana zdegradowanej więźby dachowej na wieży wschodniej;
* odtworzenie pokrycia, obróbek blacharskich gzymsu wieńczącego i lukarn (3 szt.) oraz odtworzenie ozdobnych detali z blachy cynkowo-tytanowej na wieży wschodniej i łączniku;
* renowacja elewacji lukarn i gzymsu wieńczącego – skrzydło wschodnie (6 szt.) i wieża wschodnia (3 szt.) oraz komina na wieży wschodniej (prace zrealizowane ze środków własnych inwestora poza dotacją MKiDN);
* wykonanie obróbek blacharskich komina na wieży i czterech lukarn w alkierzach bocznych w skrzydle wschodnim (prace zrealizowane ze środków własnych inwestora poza dotacją MKiDN).

Remonty wykonane w 2014 r. / galeria

* rozebranie grożących zawaleniem kominów ponad dachem w skrzydle zachodnim (4 szt.) – kominy do odtworzenia w późniejszym etapie prac;
* rozebranie pokrycia z blachy cynkowej z zachowaniem detali na wzór – skrzydło zachodnie wraz z wieżą;
* wymiana zdegradowanej więźby dachowej w skrzydle zachodnim;
* wymiana zdegradowanej więźby dachowej w wieży zachodniej;
* odtworzenie pokrycia, obróbek blacharskich gzymsu wieńczącego i lukarn (3 szt.) oraz odtworzenie ozdobnych detali z blachy cynkowo-tytanowej na wieży zachodniej i łączniku;
* renowacja elewacji lukarn i gzymsu wieńczącego – skrzydło zachodnie (6 szt.) i wieża wschodnia (3 szt.) oraz renowacja komina na wieży zachodniej;
* wykonanie obróbek blacharskich komina na wieży i czterech lukarn w alkierzach bocznych w skrzydle zachodnim;
* wykonanie stropów żelbetowych nad II piętrem w miejscu rozebranych stropów drewnianych – skrzydło wschodnie i zachodnie pałacu;
* odtworzenie pokrycia, obróbek blacharskich gzymsu wieńczącego i małych lukarn (2 szt.) oraz odtworzenie ozdobnych detali z blachy cynkowo-tytanowej – alkierz południowo-wschodni (prace zrealizowane ze środków własnych inwestora poza dotacją MKiDN);
* rozebranie posadzki, naprawa podłoża i wykonanie izolacji poziomej ze szlamu uszczelniającego – zabezpieczenie posadzki na tarasie nad wejściem do pałacu (prace zrealizowane ze środków własnych inwestora poza dotacją MKiDN)
* wykonanie konstrukcji żelbetowej odtwarzanego tarasu od strony północnej – część zachodnia (prace zrealizowane ze środków własnych inwestora poza dotacją MKiDN).

Remonty wykonane w 2015 r. / galeria

* odtworzenie pokrycia, obróbek blacharskich gzymsu wieńczącego i małych lukarn (1 szt.) oraz odtworzenie ozdobnych detali z blachy cynkowo-tytanowej – alkierz południowo-zachodni (prace zrealizowane ze środków własnych inwestora poza dotacją MKiDN);
* rozebranie pokrycia z blachy cynkowej z zachowaniem detali na wzór – korpus centralny;
wymiana zdegradowanej więźby dachowej w korpusie centralnym (ostatni etap wymiany zniszczonej i zagrzybionej więźby dachowej);
* wykonanie stropów żelbetowych nad II piętrem w miejscu rozebranych stropów drewnianych – korpus centralny pałacu (ostatni strop do wykonania);
* rozebranie i odtworzenie w konstrukcji stalowo-żelbetowej czterech kominów przy korpusie centralnym wraz z odtworzeniem ozdobnych detali i profilowań ponad dachem (konstrukcja kominów połączona z konstrukcją stropu nad II piętrem oraz planowane na przyszły rok odtworzenie pokrycia dachowego na korpusie centralnym);
* odtworzenie pokrycia, obróbek blacharskich gzymsu wieńczącego oraz odtworzenie ozdobnych detali z blachy cynkowo-tytanowej – alkierz północno-zachodni i północno-wschodni;
* renowacja elewacji dwóch lukarn i gzymsu wieńczącego na korpusie centralnym (ostatnie murowane lukarny w dachu do renowacji);
* renowacja elewacji wieży zachodniej od gzymsu wieńczącego do gzymsu nad parterem wraz z obróbkami blacharskimi;
* renowacja elewacji północnej wieży wschodniej nad oranżerią (ze względu na wykonywane pokrycie łączącego się ze ścianą alkierza północno-wschodniego i planowanego na przyszły rok wykończenia tarasu);
* odtworzenie profilowania gzymsu wieńczącego nad oranżerią wraz z wykonaniem obróbki blacharskiej i orynnowania;
* odtworzenie obróbek blacharskich gzymsów czterech wysokich lukarn w skrzydłach bocznych przy korpusie centralnym.

Remonty wykonane w 2016 r.

* odtworzenie pokrycia z blachy cynkowo-tytanowej na korpusie centralnym;
* renowacja elewacji północnej nad parterem na korpusie centralnym (nad tarasem wejściowym);
* renowacja elewacji wieży wschodniej nad parterem;
* odtworzenie kominów w konstrukcji żelbetowej w skrzydłach bocznych 4 szt. wraz z odtworzeniem detali architektonicznych na kominach ponad dachem.

Remonty wykonane w 2017 r.

* odtworzenie pokrycia dachowego w łuskę wraz z odtworzeniem ozdobnych detali z blachy cynkowo-tytanowej na skrzydle wschodnim i zachodnim pałacu. W 2017 r. zakończono prace związane z remontem i odtworzeniem pokrycia dachu pałacu.

Remonty wykonane w 2018 r.

* odtworzenie konstrukcji tarasu południowego;
* odtworzenie konstrukcji tarasu północnego (przy wejściu głównym po lewej stronie, po prawej jest już zrobiona konstrukcja);
* remont elewacji południowej korpusu centralnego do poziomu gzymsu cokołowego;
* renowacja gzymsu i balustrady z piaskowca oraz odtworzenie posadzki na balkonie nad wejściem do pałacu.