Materialny i duchowy testament Sobańskich

Michał hr. Sobański w rozmowie z Magdaleną Fijałek („Gazeta Polska”) opowiada o rewitalizacji pałacu w Guzowie, ratowaniu kaplic Grobowych w Wiskitkach i Czeczelniku, patriotycznej działalności przodków oraz planach budowy nowego kościoła, który będzie wotum rodziny Sobańskich, ofiarowanym Bogu w setną rocznicę odzyskania niepodległości i darem dla mieszkańców Guzowa. Materialny i duchowy testament