Komin w Guzowie na kursie kolizyjnym z CPK

„Dziewiętnastowieczny komin dawnej cukrowni może zablokować część inwestycji lotniskowej związanej z budową Centralnego Portu Lotniczego. Planiści pracujący nad koncepcją budowy CPK założyli, że przedłużenie środkowego pasa startowego dla samolotów będzie prowadziło nad wsią Guzów m.in. nad wysokim kominem po dawnej cukrowni oraz zabytkowym pałacem, który jest odbudowywany przez Michała Sobańskiego, jednego z liderów środowiska ziemiańskiego….

Zagazowani Rosjanie w Guzowie w 1915 r.

Niespełna miesiąc po rozpoczęciu I wojny światowej przyjechał do Warszawy nadzwyczajny pełnomocnik Rosyjskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża – A. J. Guczkow. Dnia 25 sierpnia 1914 r., na spotkaniu u Franciszki Michałowej ks. Woronieckiej poprosił o współudział Polaków w akcji ratunkowej dla rannych. Otrzymał zapewnienie, że społeczeństwo polskie pomocy udzieli, ale chciałoby powołać własną do tego instytucję….

Michał Sobański uhonorowany srebrną Odznaką „Za opiekę nad zabytkami”

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał Michałowi Sobańskiemu – prezesowi Fundacji im. Feliksa hr. Sobańskiego srebrną Odznakę „Za opiekę nad zabytkami” za prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku oraz działalność popularyzatorską. Wręczenie odbyło się 5 czerwca 2024 r. Pismo z ministerstwa odczytał Paweł Esse – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Domus Polonorum” a odznakę…