Dwa kościoły – dwie fundacje Sobańskich z Guzowa

W 1906 r. poświęcono kamień węgielny pod budowę kościoła w Radziwiłłowie Mazowieckim. Była to fundacja Sobańskich z Guzowa. W uroczystości udział wzięli m.in. Kazimierz i Maria z Górskich hr. Sobańscy, krewni i znajomi fundatorów oraz okoliczni mieszkańcy. „Świat” nr 25/1906 r. W jasnym kapeluszu, z laską, Kazimierz hr. Sobański. Świątynię wzniesiono wg projektu znanego krakowskiego…

Fundacja F. hr. Sobańskiego wspiera szkołę podstawową w Guzowie

Fundacja im. Feliksa hr. Sobańskiego, która wspiera Szkołę Podstawową im. A. Kamińskiego w Guzowie, ufundowała rower – główną nagrodę zorganizowanej tam loterii fantowej. Zainteresowanie było ogromne. Sprzedano wszystkie 700 losów! Wprowadzono nawet ograniczenie w zakupie, jedna osoba mogła nabyć nie więcej niż dwa losy. Michała Sobańskiego, prezesa Fundacji, poproszono o wylosowanie zwycięzcy. Szczęśliwemu posiadaczowi roweru…