Henryk Łubieński – współtwórca sukcesu gospodarczego Królestwa Polskiego

„Był wyjątkowo utalentowanym przedsiębiorcą, ale lubił ryzyko i ostrą grę. Dlatego po błyskotliwych sukcesach przyszedł mniej chlubny kres jego kariery…” O losach Henryka hr. Łubieńskiego z Guzowa, jednego z największych przemysłowców I poł. XIX wieku pisze Marcin Rosołowski na łamach „Polska The Times”: Henryk Lubienski wspoltworca sukcesu gospodarczego Krolestwa Polskiego

Rewitalizacja parku Sobańskich w Obodówce

Obodówka na Ukrainie przez ponad dwieście lat stanowiła centrum rozległych dóbr Sobańskich. Dziś pozostały tam ruiny ogromnego pałacu i opuszczony park. Ten ostatni, pomimo dewastacji, jest cennym przykładem architektury krajobrazu. Doceniają to mieszkańcy Obodówki i starają się zainteresować władze projektem jego rewitalizacji. Więcej o próbach ratowania dziedzictwa Sobańskich w ukraińskim programie „Екосвіт” z 6 stycznia 2018 r.  …