Guzów, marzec/kwiecień 2023

W guzowskim pałacu i parku trwają kolejne prace remontowe. Dzięki dotacjom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w pałacu i w kordegardzie wymieniona została stolarka okienna. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków przekazał również fundusze na odnowienie ogrodzenia przy kordegardzie oraz elewacji kaplicy pałacowej św. Feliksa de Valois. Na dachu nowego kościoła parafialnego,…