Sejf Kazimierza hr. Sobańskiego

Sejf Kazimierza hr. Sobańskiego, z petersburskiej firmy „F. San Galli”. Przechowywał w nim najcenniejsze monety ze swej kolekcji, którą zapisał w darze Muzeum Narodowemu w Warszawie. Na pocz. lat 1920-tych sejf, wraz z całym zbiorem, został przekazany przez rodzinę Sobańskich muzeum. Będzie jednym z eksponatów reaktywowanego Gabinetu Monet i Medali im. Kazimierza hr. Sobańskiego i…

Kazimierz hr. Sobański i jego kolekcja monet – artykuł w Skarbnicy Narodowej

Kazimierz hr. Sobański należał do grona najwybitniejszych numizmatyków polskich. Zgromadził kolekcję monet liczącą ok. 9000 egzemplarzy, którą podarował warszawskiemu Muzeum Narodowemu. Ten zapis pozwolił na stworzenie gabinetu monet i medali. W setną rocznicę jego powstania Fundacja im. Feliksa hr. Sobańskiego finansuje rewitalizację ekspozycji, którą zwiedzający będą mogli zobaczyć pod koniec 2020 r. Więcej informacji na…