Ołtarz fundacji Sobańskich w kościele św. Augustyna w Warszawie

Budowa kościoła św. Augustyna przy ul. Nowolipki 18 w Warszawie była możliwa dzięki hojnemu zapisowi Aleksandry hr. Potockiej z Wilanowa. Plac pod budowę świątyni przekazał urzędnik warszawskiej kasy gubernialnej Józef Mikucki. Projekt budowli w stylu neoromańskim opracowali architekci Edward Cichocki i Józef Huss. Prace ruszyły w 1891 r. W skład Komitetu Budowy Kościoła weszli: arcybiskup Wincenty Chościak-Popiel, Ksawery hr. Branicki, Konstanty hr. Potocki, Feliks hr. Czacki, Konstanty Górski, mecenas Leon Grabowski, bankier Aleksander Goldstand, ks. prałat Justyn Borzewski, ks. proboszcz Franciszek Chmielewski. Na czele Komitetu stał Ludwik Górski, wykonawca testamentu hrabiny Potockiej. Kościół konsekrował w 1905 r. biskup Kazimierz Ruszkiewicz.

Felixs i Emilia hr. Sobańscy ufundowali w 1898 r. marmurowy ołtarz główny, zaprojektowany przez Józefa Piusa Dziekońskiego. Pośrodku ołtarza umieszczono rzeźbę włoskiego artysty Ferdynanda Palla, przedstawiającą Świętą Rodziną, a nad nią obraz „Przemienienie na górze Tabor”, inspirowany dziełem Rafaela z Pinakoteki Watykańskiej. Po bokach ustawiono figury św. Feliksa de Valois oraz św. Teresy z Avila. Ołtarz zwieńczyła płaskorzeźba wyobrażająca Trójcę Świętą. Imiona i nazwisko fundatorów znalazły się na podstawie mensy ołtarzowej.

Ołtarz fundacji Sobańskich w kościele św. Augustyna w Warszawie – fot. Piotr Jamski