Aktualności

Michał Sobański uhonorowany srebrną Odznaką „Za opiekę nad zabytkami”

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał Michałowi Sobańskiemu – prezesowi Fundacji im. Feliksa hr. Sobańskiego srebrną Odznakę „Za opiekę nad zabytkami” za prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku oraz działalność popularyzatorską. Wręczenie odbyło się 5 czerwca 2024 r. Pismo z ministerstwa odczytał Paweł Esse – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Domus Polonorum” a odznakę przekazała Anna Grudzińska – Zastępczyni Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

IMG_5350 2

Paweł Esse – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Domus Polonorum” odczytuje pismo z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z lewej Anna Grudzińska – Zastępczyni Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

IMG_5353 3

Anna Grudzińska i Michał Sobański ze srebrną Odznaką „Za opiekę nad zabytkami”

image001

image001ghgh

image001r

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność poinformować,
że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
nadał Odznakę „Za opiekę nad zabytkami” zasłużonym w społecznej opiece nad dobrami kultury
i w działalności konserwatorskiej

Uprzejmie proszę Pana Pawła Esse,
Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Domus Polonorum,
o dokonanie aktu dekoracji.

Szanowni Państwo!

srebrną odznakę „Za opiekę nad zabytkami” za prowadzenie prac
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku
oraz 
działalność popularyzatorską otrzymuje

Pan Michał Jerzy Sobański