O. Bernard Łubieński CSsR Czcigodnym Sługą Bożym

Papież Franciszek zatwierdził dekret o heroiczności cnót o. Bernarda hr. Łubieńskiego CSsR ze Zgromadzenia Redemptorystów. Poinformowało o tym w dniu 7 marca 2018 r. Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Od tej chwili przysługuje mu oficjalnie tytuł: Czcigodny Sługa Boży. O. Bernard Łubieński urodził się 9 grudnia 1846 r. w Guzowie koło Warszawy jako drugie z dwanaściorga…

„Paderewski” w Muzeum Narodowym w Warszawie

Artykuł o wystawie „Paderewski” opublikowany na portalu www.czasnahistorie.pl „Realizowana z rozmachem przy wsparciu rządu, ambasady amerykańskiej i wielu podmiotów, a także ze środków Fundacji im. Feliksa hr. Sobańskiego i Fundacji Trzy Trąby – wystawa „Paderewski, to jedno z ważniejszych wydarzeń w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Obchody rocznicy Muzeum Narodowe w Warszawie rozpoczyna wystawą…