Aktualności

Skarby z Peru wróciły do Polski

Do Polski powróciło dwadzieścia obrazów z dawnej kolekcji Potockich z Łańcuta. Zostały odnalezione w Limie i wykupione przez dwie fundacje: „Trzy Trąby”, której prezesem jest Maciej Radziwiłł oraz Fundację im. F. hr. Sobańskiego, którą kieruje Michał Sobański.

KOLEKCJA_M_RADZIWILL_NIEBOROW_SOBIESKI_fot_PJamski_2019_08_08-3
Król Jan III Sobieski

Obrazy były własnością Stanisława Potockiego (bratanka ostatniego ordynata na Łańcucie Alfreda Potockiego), który po wojnie zamieszkał w Peru. Następnie trafiły do pewniej Włoszki jako zastaw pożyczki, której udzieliła Potockiemu. To z nią Maciej Radziwiłł i Michał Sobański negocjowali zakup kolekcji. Po dopełnieniu wszelkich formalności i uzyskaniu zgody Ministerstwa Kultury Peru dzieła przyjechały do Polski.

KOLEKCJA_M_RADZIWILL_NIEBOROW_SOBIESKA_fot_PJamski_2019_08_08-4
Królowa Maria Kazimiera Sobieska

Kolacja składa się z portretów m.in. Radziwiłłów, Potockich, Lubomirskich. Wśród nich jest wizerunek Jana Potockiego, autora „Pamiętnika znalezionego w Saragossie”, który niegdyś zdobił bibliotekę łańcuckiego zamku. W zbiorze znajdują się także portrety królów Henryka Walezego i Stefana Batorego malowane na blasze oraz Jana III Sobieskiego i królowej Marysieńki. Na szczególną uwagę zasługuje obraz „Święta Rodzina ze św. Janem Chrzcicielem”, który ściśle łączy się z osobą Sobieskiego. Widnieje na nim inskrypcja: „Ten obraz pod widniem Ręką Moją wzięty/Uchodząc Postrzelony, ten mnie bronił Święty/wiedeńska batalia/1683” oraz herb Dryja i inicjały S.Z.S.J. Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa obraz ten należał do Samuela Dyamentowskiego lub Heliodora Dyamentowskiego. Pierwszy poległ pod Wiedniem zaś drugi w bitwie pod Parkanami (podczas której uratował życie Janowi III Sobieskiemu). Można wysunąć hipotezę, ze rodzina Dyamentowskich podarowała tę cenną pamiątkę królowi, który włączył ja do zbiorów wilanowskich.
NIEBOROW_WYSTAWA_MB_RADZIWILLOWSKA_fotPJamski_2019_04_29-95
Święta Rodzina ze św. Janem Chrzcicielem

Trzy obraz z kolekcji: portrety Jana III Sobieskiego i królowej Marysieńki oraz „Święta Rodzina ze św. Janem Chrzcicielem” są obecnie prezentowane w pałacu w Nieborowie na wystawie „ Sobiescy i Radziwiłłowie strażnicy wizerunku maryjnego”. Pozostałe dzieła znajdują się w konserwacji. Całą kolekcję będzie można zobaczyć w listopadzie 2019 r. na specjalnej wystawie z okazji 75. rocznicy utworzenia muzeum w zamku w Łańcucie.
Ciekawostką zbioru, prócz obrazów, są też nożyczki, które należały niegdyś do królowej Marii Leszczyńskiej.

RADZIWILLOWIE_KOLEKCJA_Z PERU_OBRAZ_06_fotPJamski_2019_05_27-2Jan Potocki, autor „Pamiętnika znalezionego w Saragossie”

 

RADZIWILLOWIE_KOLEKCJA_Z PERU_OBRAZ_04_fotPJamski_2019_05_27-2Eliza Radziwiłłówna

 

RADZIWILLOWIE_KOLEKCJA_Z PERU_OBRAZ_05_fotPJamski_2019_05_27-2Henryk Lubomirski

 

RADZIWILLOWIE_KOLEKCJA_Z PERU_NOZYCZKI_fotPJamski_2019_05_27-4Nożyczki królowej Marii Leszczyńskiej