Aktualności

Fundacja Feliksa hr. Sobańskiego wspiera lokalne społeczności

FFS wspiera lokalne spolecznosci1

O działalności Fundacji im. Feliksa hr. Sobańskiego, jej dokonaniach, realizowanych projektach oraz potrzebie nowelizacji prawa o fundacjach informuje artykuł z 02.04.2018 r. opublikowany na łamach „Portalu Samorządowego”:

„Specjalistyczny sprzęt ratujący życie i elementy wyposażenia remizy – to między innymi kupiła Ochotnicza Straż Pożarna w miejscowości Guzów za środki przekazane jej przez Fundację Feliksa hr. Sobańskiego. Powołana przez potomków znanego polskiego rodu Fundacja stawia sobie za cel wspieranie lokalnych społeczności, a także kultury i ratowania zabytków. Niebawem udostępni też mieszkańcom podżyrardowskiego Guzowa zrewitalizowany park wokół odbudowywanego pałacu.

Założona przez potomków jednego z historycznych polskich rodów wspiera lokalne inicjatywy w położonej w powiecie żyrardowskim gminie Guzów.

Dzięki przekazanym przez fundację Feliksa hr. Sobańskiego środkom mieszkańcy Guzowa zyskają stylowy zespół parkowy, a tamtejsza Ochotnicza Straż pożarna korzysta już ze specjalistycznego sprzętu.

Fundacja chce angażować się w kolejne prospołeczne projekty. Pomocne byłoby tu znowelizowanie przepisów o fundacjach – twierdzą przedstawiciele fundacji założonych przez potomków znanych i zasłużonych rodów.

Historyczny zespół parkowy służyć ma mieszkańcom Guzowa jako miejsce odpoczynku i rekreacji, jak również jako obiekt ściśle związany z historią regionu i Polski.

– To niezwykły zabytek. Opowiadając o nim, można prześledzić wielowiekową historię tego – związanego z dziejami rodzin Ogińskich, Łubieńskich i wreszcie Sobańskich, a także miejscowej społeczności, niezwykłego miejsca – mówi Michał Sobański, prezes Fundacji Feliksa hr. Sobańskiego, która po odkupieniu całego zespołu parkowo-pałacowego – postanowiła udostępnić zrewitalizowaną część parkową wszystkim chętnym.

– Mieszkańcy Guzowa i okolic, a także osoby przyjezdne zyskają miejsce, w którym będzie można spacerować, zrelaksować się, a przy okazji podziwiać piękno natury ukształtowanej przez jednego z najwybitniejszych pejzażystów XIX w., ozdobionej zabytkowymi elementami – dodaje Michał Sobański.

Do rewitalizacji guzowskiego parku Fundacja zaangażowała specjalistów zajmujących się m.in. architekturą krajobrazu i ekologią. Na przeplatanym stylowymi ścieżkami częściowo zalesionym terenie znajdą się m.in., grota skalna na wyspie, pomniki przyrody, neorenesansowy pałac w stylu francuskim czy też rodzinna kaplica wkomponowana w całość założenia architektonicznego tego miejsca.

– Zmuszeni odkupić rodowy pałac wraz z kilkoma hektarami przyległości, zdecydowaliśmy, aby miejscowa społeczność miała z nich pożytek. To jednak nie jedyna inicjatywa naszej fundacji na tym polu – mówi Michał Sobański i przypomina o środkach, jakie kierowana przez niego organizacja pożytku publicznego przekazała strażakom z Guzowa.

– Dzięki dotacji celowej, tamtejszy oddział Ochotniczej Straży Pożarnej odnowił swoje wyposażenie, kupując między innymi profesjonalne drzwi garażowe oraz sprzęt ratowniczy do wozów strażackich – opowiada Michał Sobański i zapowiada dalsze wsparcie zarówno dla guzowskich strażaków, jak i projektów, które służyć będą innym.

Dotyczy to również wydarzeń kulturalnych takich, jak otwarta w tym roku w warszawskim Muzeum Narodowym wystawa poświęcona Ignacemu Janowi Paderewskiemu. Jednym z dwóch głównych jej sponsorów jest założona przez rodzinę Sobańskich Fundacja Feliksa Hr. Sobańskiego. Podpisała ona też umowę określającą stałą współpracę z Muzeum Narodowym w Krakowie przy wspieraniu różnych projektów istotnych dla kultury narodowej.

– Naszym celem jest wspieranie inicjatyw kulturalnych, historycznych czy społecznych. Badamy różne projekty, aby wybrać kilka, w które będziemy niebawem chcieli się zaangażować, zarówno jako mecenas, jak i animator – zapowiada Michał Sobański i oczekuje na takie znowelizowanie prawa o fundacjach, które w jeszcze większym stopniu umożliwi takim organizacjom jako kierowana przez niego Fundacja, uczestnictwo w rozwijaniu prospołecznych projektów. Nie jest w swoim poglądzie odosobniony.

– Oczekuję, że wreszcie ustawodawca zajmie się nowelizacją ustawy o fundacjach w taki sposób, aby fundatorzy na całym świecie uznali Polskę za kraj, który najlepiej rozumie specyfikę działalności charytatywnej i aby tutaj chcieli prowadzić działalność – pisze na swoim blogu Juliusz Bolek, ekspert ekonomiczny, prezes Instytutu Biznesu i kwituje: – Uchwalenie takiego dokumentu jest dużo tańsze niż wybudowanie fabryki, więc dobrze by się było tym zająć. Warto zwrócić także uwagę, że ustawa nie ma nawet kosztów amortyzacji.

Udostępnienie częściowe zespołu parkowego w Guzowie Fundacja Feliksa Hr. Sobańskiego planuje na koniec tego roku.”