Aktualności

Kazimierz Sobański i jego kolekcja monet

IMG_5505

Kazimierz hr. Sobański (1859 – 1909) z Guzowa był, obok Franciszka i Andrzeja Potockich oraz Emeryka Hutten-Czapskiego jednym z największych polskich kolekcjonerów monet. Numizmatyka była jego pasją. Kupował monety bezpośrednio od zbieraczy, ich spadkobierców, na aukcjach. Nabywał też całe zbiory. Przez lata stworzył kolekcję liczącą 8882 pozycje i wycenioną w 1910 r. na 106 121 rubli, którą zapisał Muzeum Narodowemu w Warszawie.

Postać Kazimierza Sobańskiego i jego zbiór monet opisał Maciej Widawski w Warszawski Pamietnik Mumizmatyczny 2012

1531a1531r
Dukat Zygmunta Starego z 1531 r. ze zbiorów K. Sobańskiego, MNW

112203MN
Próbny talar Jana Kazimierza z 1661 r. ze zbiorów K. Sobańskiego, MNW

113549MN
Próbny talar Stanisława Augusta Poniatowskiego z 1766 r. ze zbiorów K. Sobańskiego, MN

 

IMG_5508

„Katalog monet polskich Kazimierza Sobańskiego”, MNW