Aktualności

Fundacja im. Feliksa hr. Sobańskiego Mecenasem Gabinetu Monet i Medali MNW

W piątek 23 listopada 2018 roku podpisano umowę o przekazaniu darowizny na rzecz Gabinetu Monet i Medali w MNW. Sygnatariuszami umowy są Fundacja im. Feliksa hr. Sobańskiego oraz Muzeum Narodowe w Warszawie.

 gabinet_monet_i_medali_podpisanie_umowy_fot_adam_oleksiak_mnw,mXR5oa6vrGuYqcOKaaQUroczyste podpisanie umowy w Muzeum Narodowym w Warszawie. Od lewej: dyr. Mateusz Labuda, dyr. Piotr Rypson, Michał Sobański -prezes Fundacji im. F. hr. Sobańskiego, Andrzej Romanowski – kurator Gabinetu Monet i Medali. Fot. Adam Oleksiak / MNW

W zbiorach MNW znajduje się dar Kazimierza hr. Sobańskiego, który zapoczątkował, u progu niepodległego państwa, kolekcję Gabinetu Monet i Medali w Muzeum Narodowym w Warszawie. Niemal w stulecie tych wydarzeń podpisano umowę o przekazaniu darowizny. Dzięki środkom Fundacji im. Feliksa hr. Sobańskiego zostanie udostępniona publiczności nowoczesna prezentacja zbiorów Gabinetu Monet i Medali MNW. Kontynuatorami chlubnej rodzinnej działalności filantropijnej są Michał, Elżbieta oraz Izabela Sobańscy.
 gabinet_monet_i_medali_podpisanie_umowy_02_fot_adam_oleksiak_mnw,mXR5oa6vrGuYqcOKaaQ
Od lewej: dyr. Mateusz Labuda, dyr. Piotr Rypson, Michał Sobański -prezes Fundacji im. F. hr. Sobańskiego, Andrzej Romanowski – kurator Gabinetu Monet i Medali.

Otwarcie ekspozycji przewidziano na 2020 rok. Przybliży ona widzom historię pieniądza, a także dzieje Gabinetu oraz sylwetki jego najważniejszych donatorów. Towarzyszyć jej będzie publikacja prezentująca kolekcję hr. Sobańskiego – liczący prawie 9 tysięcy obiektów zbiór polskich monet, emitowanych od czasów Zygmunta I Starego do połowy XIX wieku – jedną z największych i najświetniejszych polskich kolekcji numizmatycznych przełomu XIX i XX wieku. Wydawnictwo przybliży także losy zbiorów numizmatycznych MNW podczas II wojny światowej.

 wizualizacja_gabinet_monet_i_medali_mnw_kipp_projekt,mXR5oa6vrGuYqcOKaaQWizualizacja Gabinetu Monet i Medali (KiPP Project)

Od 2012 roku Muzeum sukcesywnie udostępnia kolejne rearanżowane przestrzenie ekspozycyjne. W MNW można zwiedzać: Galerię Faras im. Profesora Kazimierza Michałowskiego, Galerię Sztuki Średniowiecznej, Galerię Sztuki Dawnej, Galerię Sztuki XIX Wieku, Galerię Sztuki XX i XXI Wieku, Galerię Wzornictwa Polskiego. W 2019 roku planowane jest udostępnienie Galerii Sztuki Starożytnej w nowej odsłonie, w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

 gabinet_monet_i_medali_moneta_ze_zbioru_k_hr_sobanskiego_mnw,mXR5oa6vrGuYqcOKaaQCzterodukatówka gdańska Jana III Sobieskiego 1692 r. – moneta ze zbioru Kazimierza hr. Sobańskiego MNW

Udostępnienie publiczności Gabinetu Monet i Medali zwieńczy działania podjęte w 2011 roku przez Agnieszkę Morawińską (dyrektor MNW w latach 2010–2018) i jej zespół, mające na celu rearanżację galerii stałych i zmianę wizerunku MNW.

gabinet_monet_i_medali_moneta_ze_zbioru_k_hr_sobanskiego_mnw_rv,mXR5oa6vrGuYqcOKaaQCzterodukatówka gdańska Jana III Sobieskiego 1692 r. – moneta ze zbioru Kazimierza hr. Sobańskiego MNW