Aktualności

Biografia generała Tomasza hr. Łubieńskiego

826242284o

„Generał Tomasz hrabia Łubieński (1784-1870) Żołnierz i przedsiębiorca” to publikacja Michała Prykaszczyka, wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

 Książka opowiada o losach Tomasza Łubieńskiego urodzonego w 1784 r., postaci zdecydowanie wyróżniającej się na tle swojej epoki. Był wojskowym, brał udział w bitwach pod Somosierrą, Wagram, Berezyną czy Lipskiem u boku cesarza Francuzów, Napoleona. Kilkanaście lat później toczył batalie z regularnymi wojskami rosyjskimi w zrywie niepodległościowym Polaków z 1830/1831 r. Okresy działalności wojskowej były przeplatane działalnością gospodarczą. Powstanie pierwszych spółek akcyjnych w Królestwie Polskim, projekty utworzenia Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, Resursy Kupieckiej czy zaprowadzenie pierwszej trakcji kolejowej w Królestwie obsługiwanej przez lokomotywę parową, to tylko niektóre projekty, do których stworzenia przyczynił się hrabia Łubieński i jego bracia. Tomasz zmarł w 1870 r., w wieku 86 lat, brał udział we wszystkich ważnych wydarzeniach, jakie miały miejsce w kraju w XIX wieku za jego życia.

Michał Prykaszczyk (ur. 1984 r. w Gdańsku), ukończył historię na Uniwersytecie Gdańskim. W 2018 r. obronił pracę doktorską pt. „Generał Tomasz hrabia Łubieński (1784-1870). Żołnierz i przedsiębiorca”, uzyskując tytuł doktora nauk humanistycznych. Jego dzieło zajęło jedno z dwóch pierwszych miejsc w konkursie  na najlepszą rozprawę doktorską i pod tym samym tytułem zostało wydane w 2020 r. przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.