Remont kaplicy grobowej Sobańskich w Czeczelniku na Ukrainie

Odnowiona brama wjazdowa i kaplica, 2018 r.
Odnowiona kaplica w Czeczelniku, 2018 r.

Kaplica w Czeczelniku jest przykładem neogotyckiej kaplicy grobowej. Została wzniesiona ok. 1845 r. Jest to budynek na planie prostokata, jednonawowy, usytuowany na wprost bramy cmentarnej. Murowany z kamienia wapiennego, nietynkowany.

Wewnątrz zachowała się bardzo bogata neogotycka stolarka drewniana, zdekompletowany mały ołtarz, ławki i sprzęty służące zarówno do odprawiania nabożeństwa jak i pochówku. W ślepych oknach wewnątrz umieszczono tablice epitafijne. Dodatkowo jedną tablicę wmurowano po lewej stronie koło drzwi. Tablice wykonano z czerwonego importowanego marmuru a jedną (na ścianie wejściowej), z białej carrary.

W kaplicy spoczęli:

* Hieronim Sobański, marszałek szlachty, kawaler maltański -1781- 1845
* Anna z Dzierżków Sobańska – 1803 – 1860
* Stanisław Sobański (syn) – 1827 – 1886
* Tekla z hr. Tyszkiewiczów Sobańska – 1827 – 1876
* Mieczysław Sobański (syn) – 18…- 1876
* Ludmiła Sobańska – 18…- 1867
* Kazimierz Sobański (syn) – 1833- 1888
* Jadwiga Sobańska – 18…- 18….
* Leonia Sobańska – 1832 – 1845

Michał Sobański przeprowadził gruntowny remont kaplicy w latach 2014 – 2017. Podczas prac konserwatorskich m.in.: rozebrano starą przybudówkę, na jej miejscu wzniesiono nową, która zabezpiecza wejście do krypty grobowej, samą kryptę wysprzątano, w specjalnej urnie złożono szczątki osób niegdyś tam pochowanych, wyremontowano dach, zainstalowano nowe orynnowanie oraz izolację pionową murów, zakonserwowano drzwi wejściowe i okna. Prace wewnątrz kaplicy objęły m.in. oczyszczenie epitafiów, gruntowną konserwację drewnianej stolarki, malowanie. Przed kaplicą ułożono nowy podjazd. Wyremontowano także bramę wjazdową na cmentarz.

Michał Sobański przed kaplicą w Czeczelniku, 2009 r.
Michał Sobański przed kaplicą w Czeczelniku, 2009 r.

Jak podkreśla Michał Sobański – Wyjątkowość kaplicy w Czeczelniku polega na tym, iż przez blisko 70 lat pełniła rolę jedynego kościoła katolickiego w promieniu 100 km2! Większość katolików została tam ochrzczona, wzięła tam ślub, uczyła się tam religii etc. To czyni z tej kaplicy już nie tylko miejsce wiecznego spoczynku moich przodków, ale jest symbolicznym miejscem niezłomności wiary w Boga przeciwstawiającej się zalewowi bolszewickiego ateizmu.

Zapraszamy do obejrzenia galerii