Aktualności

Gabinet Monet i Medali w nowej odsłonie dzięki darowi Fundacji im. Feliksa hr. Sobańskiego

Muzeum Narodowe w Warszawie po niemal stu latach od powstania gabinetu numizmatycznego po raz pierwszy przygotowuje stałą ekspozycję. Udostępnienie zbiorów Gabinetu Monet i Medali jest możliwe dzięki mecenatowi Fundacji im. Feliksa hr. Sobańskiego. Planowane otwarcie ekspozycji nastąpi w pierwszej połowie 2020 roku.

Nowa ekspozycja stała odchodzi od typowego układu przekrojowego, poświęconego historii światowego mennictwa oraz od przeglądowej prezentacji kolekcji. Zamiast zestawienia bardzo dużej liczby monet i medali w odpowiednich sekwencjach, narracja Gabinetu zostanie uporządkowana w bloki tematyczne. Widz będzie miał okazję zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi historii pieniądza. Ekspozycja zostanie uzupełniona o dodatkowe zabytki stanowiące ilustrację przedstawianych tematów, a także o infografiki i multimedia. Towarzyszyć jej będzie opracowanie zbioru Kazimierza hr. Sobańskiego, widziane z perspektywy problematyki wojennych losów kolekcji numizmatycznych.

JerzyJanuszTarkowski20180606_(10) Gabinet.Monet.podpisanie.umowy.6.06.2018

Agnieszka Morawińska – dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Michał Sobański – prezes Fundacji im. Feliksa hr. Sobańskiego podpisują umowę o współpracy, Warszawa 06.06.2018; fot. Jerzy J. Tarkowski

Dar mego stryjecznego prapradziada Kazimierza Sobańskiego pozwolił na stworzenie, u progu niepodległej Polski, Gabinetu Monet i Medali w Muzeum Narodowym w Warszawie. Bardzo cieszy mnie fakt, że w stulecie tych wydarzeń mogę przyczynić się do zaprezentowania publiczności tej unikalnej kolekcji. Projekt reaktywacji gabinetu wpisuje się w długą tradycję mecenatu artystycznego mojej rodziny dlatego z prawdziwą satysfakcją przyjąłem zaproszenie Muzeum Narodowego do współpracy przy tym przedsięwzięciu
– podkreśla Michał Sobański – prezes Fundacji im. Feliksa hr. Sobańskiego

Konferencja DARCZYŃCY POLSKICH MUZEÓW 9-11 maja 2018_fot. Maciej Kubiak (96)

Andrzej Romanowski (drugi z prawej) – kurator Gabinetu Monet i Medali MNW prezentuje kolekcję Kazimierza hr. Sobańskiego podczas spotkania studyjnego 11.05.2018 r.; fot. Maciej Kubiak

Po raz pierwszy od powstania Gabinetu Monet i Medali w Muzeum Narodowym w Warszawie budujemy stałą ekspozycję. To wydarzenie tym bardziej doniosłe, że pierwszym darczyńcą Gabinetu był Kazimierz hr. Sobański, syn Feliksa hr. Sobańskiego, patrona fundacji będącej mecenasem Gabinetu. Powstanie ekspozycji stałej ma zatem podwójne znaczenie: daje możliwość udostępnienia publiczności części zbioru numizmatycznego MNW, największej tego typu kolekcji publicznej w Polsce, a także jest świadectwem wagi i ciągłości mecenatu nad kulturą – mówi kurator Gabinetu, Andrzej Romanowski. – Wpisuje się również w nadchodzący XVI Międzynarodowy Kongres Numizmatyczny w Warszawie (2021), współorganizowany przez MNW. Ekspozycja będzie okazją do promocji Warszawy i Polski w międzynarodowym środowisku numizmatyków. Należy także podkreślić ważny aspekt edukacyjny planowanej wystawy oraz możliwość zorganizowania w przyszłości innych przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych.

Wizualizacja_Gabinet_Monet_i_Medali_MNW_KiPP_Projekt

Projekt Gabinetu przygotowuje biuro architektoniczne KiPP Projekt, twórca wielu realizacji, do których zalicza się m.in. galeria Centrum Pieniądza NBP. Koncepcja ekspozycji pozwala na przedstawienie wybranych zjawisk numizmatycznych, jak fałszowanie pieniądza czy nieekonomiczne wykorzystanie monet, nie tylko w ujęciu chronologicznym i geograficznym, ale również w aspektach kulturowo-historycznych. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom przestrzennym i wystawienniczym Ekspozycja połączy podejście tradycyjne i narracyjne, co pozwoli zwiedzającym poznać dzieje pieniądza, Gabinetu oraz jego najważniejszych donatorów.