Aktualności

„Ratując pamięć – walka o zachowanie materialnego i duchowego dziedzictwa”

Potomkowie właścicieli Guzowa – Michał Sobański i Izabela Ponińska nie ustają w działaniach, aby przywrócić splendor siedzibie swoich przodków. Nie jest to jedynie dbałość o zachowanie materialnej spuścizny, ale również przypomnienie dziedzictwa wielu wybitnych jednostek związanych z tym miejscem. Przeszłość Sobańskich, niełatwą rewitalizację Guzowa i przyszłe plany jego współwłaścicieli opisuje artykuł w „Gazecie Polskiej” z 26.07.2017 r.