Aktualności

Przywrócić zabytkom dawną chwałę

Przywrocic.chwale.zabytkom

„Od dziecka uczymy się o rodzinach, które miały wpływ na to, jak wyglądała Polska przed czasami komunizmu, wojnami światowymi i rozbiorami. Nazwiska takie jak Czartoryski, Potocki, Radziwiłł czy Sobański pojawiają się w każdym podręczniku historii. Ich potomkowie mieszkający w Polsce i za granicą chcą, by historia ich rodzin i szerzone przez nie wartości patriotyczne nie zostały zapomniane. W tym celu odkupują lub odzyskują zagarnięte w latach PRL siedziby ich rodów i tworzą tam świątynie pamięci.

W Polsce jest wiele miejsc, często zaniedbanych, gdzie przed laty mieściły się rezydencje rodzin szlacheckich, które zostały zawłaszczone po II wojnie światowej przez komunistów na podstawie reformy rolnej z 1944 r. Ich spadkobiercy starają się odzyskać te nieruchomości, by przywrócić im dawny blask i przekształcić je w świątynie pamięci swoich rodzin. Powstały specjalne fundacje, których celem jest ochrona dziedzictwa kulturalnego arystokratycznych familii, m.in. Fundacja XX. Czartoryskich, Fundacja Lanckorońskich, Fundacja Trzy Trąby, Fundacja Książąt Lubomirskich, Fundacja Krasickich z Leska…”

Więcej na temat ratowania zabytków przeszłości oraz projektów realizowanych przez Fundację im. Feliksa hr. Sobańskiego na stronie niezalezna.pl