Aktualności

Stolarze z Guzowa w roku 1890…

W czasie remontu guzowskiego pałacu, na jednej z wymienianych ościeżnic, został odnaleziony napis, który pozostawili stolarze pracujący na zlecenie Felixa Sobańskiego: „Ten pałac obrabiali stolarze Leopold i Stanisław Goszczyńscy, synowie Jana Goszczyńskiego roku 1890”. Jak wskazuje akt urodzenia Leopolda Goszczyńskiego z 1861 r., zachowany w parafii Wiskitki, ojciec podpisanych był także stolarzem zamieszkałym w Guzowie.
01_Stolarze z Guzowa_oscieznica
Ościeżnica z zachowanym podpisem stolarzy Leopolda i Stanisława Goszczyńskich
02_Stolarze z Guzowa_Leopold Goszczyński
Ościeżnica z zachowanym podpisem stolarzy Leopolda i Stanisława Goszczyńskich
03_352-238 Leopold Goszczynski ur. 1861 w Guzowie
Akt urodzenia Leopolda Goszczyńskiego z 1861 r. w archiwach parafii Wiskitki