Aktualności

Remont kaplicy w Wiskitkach zakończony

Remont kaplicy w Wiskitkach zakończony

Zakończył się remont kaplicy grobowej hr. hr. Łubieńskich i Sobańskich pod wezwaniem św. św. Felixa de Valois i o. Maksymiliana Kolbe w Wiskitkach k/Żyrardowa. Jego inicjatorem i fundatorem był Michał hr. Sobański junior, potomek dawnych właścicieli dóbr Guzów i obecny właściciel guzowskiego pałacu.

Kaplica została wzniesiona ok. 1850 r. przez Różę z Łubieńskich Ludwikową Sobańską („Różę Sybiru”), prawdopodobnie wedle projektu architekta Adama Idźkowskiego. Neoromańskie mauzoleum stało się miejscem wiecznego spoczynku dla kilkudziesięciu osób z rodzin Łubieńskich i Sobańskich. Po II wojnie kaplicę pozbawiono należytej opieki i systematycznie dewastowano. Została uratowana od całkowitej ruiny w latach 1975-76 staraniem ks. Jana Starszyka, Edmunda Bronowskiego (lokalnego historyka), Konstantego hr. Łubieńskiego, Magdaleny hr. Łubieńskiej i Michała hr. Sobańskiego seniora. Prymas Polski Stefan kadr. Wyszyński poświęcił odnowione mauzoleum w dniu 5 grudnia 1976 r. Podczas włamania do kaplicy w latach 90. nieznani sprawcy sprofanowali cześć grobów i rozbili niektóre tablice. W roku 2009 rozpoczął się kompleksowy remont budowli. Wymieniono dach, uzupełniono tynki, osuszono fundamenty, wykonano izolację pionową murów. Wnętrze gruntowanie odnowiono, zmieniono kolorystykę, ułożono nową posadzkę. Ołtarzowi św. Felixa de Valois przywrócono dawny wygląd. Wszystkie tablice zostały oczyszczone a te które rozbito podczas włamania uzupełniono.

W II połowie 2016 r. zostanie wydany okolicznościowy album opisujący historię kaplicy i osoby w niej pochowane.

Galeria