Kościół Św. Michała Archanioła w Obodówce na Ukrainie

Kościół katolicki pod wezwaniem Św. Michała Archanioła w Obodówce na Ukrainie, został ufundowany przez Sobańskich w 1822 r., konsekrowany w 1850 r. przez biskupa Tadeusza Łubieńskiego. Obecnie mieści się w nim sala giamnastyczna…. Widok z wieży pałacu Sobańskich na park pałacowy i Obodówkę (Podole-Ukraina), po prawej kościół Św. Michała Archanioła; fot. 1914 r. Kościół Św….

Portret generała z kolekcji Sobańskich nie wróci do Polski z Ukrainy

O losach polskich dzieł sztuki za wschodnią granicą pisze Marek Kozubal w artykule na łamach Rzeczypospolitej „Nie ma szans, aby dzieła sztuki pozostawione na Ukrainie mogły wrócić do ich prawowitych polskich właścicieli. W zbiorach rodziny Sobańskich znajdowały się dwa obrazy pędzla nadwornego francuskiego malarza Napoleona Jacques-Louis Davida: „Portret Lazare Hoche” oraz „Szczęśliwe małżeństwo”. Ten pierwszy…

Dwa kościoły – dwie fundacje Sobańskich z Guzowa

W 1906 r. poświęcono kamień węgielny pod budowę kościoła w Radziwiłłowie Mazowieckim. Była to fundacja Sobańskich z Guzowa. W uroczystości udział wzięli m.in. Kazimierz i Maria z Górskich hr. Sobańscy, krewni i znajomi fundatorów oraz okoliczni mieszkańcy. „Świat” nr 25/1906 r. W jasnym kapeluszu, z laską, Kazimierz hr. Sobański. Świątynię wzniesiono wg projektu znanego krakowskiego…

Fundacja F. hr. Sobańskiego wspiera szkołę podstawową w Guzowie

Fundacja im. Feliksa hr. Sobańskiego, która wspiera Szkołę Podstawową im. A. Kamińskiego w Guzowie, ufundowała rower – główną nagrodę zorganizowanej tam loterii fantowej. Zainteresowanie było ogromne. Sprzedano wszystkie 700 losów! Wprowadzono nawet ograniczenie w zakupie, jedna osoba mogła nabyć nie więcej niż dwa losy. Michała Sobańskiego, prezesa Fundacji, poproszono o wylosowanie zwycięzcy. Szczęśliwemu posiadaczowi roweru…

Poświęcenie placu pod budowę nowego kościoła w Guzowie

W dniu 18 maja 2019 r. w Guzowie odbyła się uroczystość poświęcenia placu pod budowę nowego kościoła i przysłowiowe wkopanie „pierwszej łopaty” pod fundamenty. Po mszy św. w pałacowej kaplicy św. Felixa de Valois oraz przemówieniu Michała Sobańskiego (fundatora kościoła) goście przeszli na pobliski plac budowy. Administrator parafii Guzów – ks. dr Robert Sumiński poświęcił…

Porządkowanie polskich grobów w Odessie

W dniu 13 kwietnia 2019 r. Narodowo – Kulturalne Stowarzyszenie Polaków „Polska Nuta” z Odessy zorganizowało akcje sprzątania polskich grobów znajdujących się na katolickiej części odesskiego cmentarza. Pomimo zimnej i deszczowej pogody w akcji uczestniczyli liczni wolontariusze. Wysprzątano wiele grobów, pomalowano ogrodzenia, odnowiono napisy, ustawiono przewrócone krzyże, posklejano pęknięte pomniki. „Przedstawiciel obecnej dyrekcji przyszedł zobaczyć…

Sejf Kazimierza hr. Sobańskiego

Sejf Kazimierza hr. Sobańskiego, z petersburskiej firmy „F. San Galli”. Przechowywał w nim najcenniejsze monety ze swej kolekcji, którą zapisał w darze Muzeum Narodowemu w Warszawie. Na pocz. lat 1920-tych sejf, wraz z całym zbiorem, został przekazany przez rodzinę Sobańskich muzeum. Będzie jednym z eksponatów reaktywowanego Gabinetu Monet i Medali im. Kazimierza hr. Sobańskiego i…

Kazimierz hr. Sobański i jego kolekcja monet – artykuł w Skarbnicy Narodowej

Kazimierz hr. Sobański należał do grona najwybitniejszych numizmatyków polskich. Zgromadził kolekcję monet liczącą ok. 9000 egzemplarzy, którą podarował warszawskiemu Muzeum Narodowemu. Ten zapis pozwolił na stworzenie gabinetu monet i medali. W setną rocznicę jego powstania Fundacja im. Feliksa hr. Sobańskiego finansuje rewitalizację ekspozycji, którą zwiedzający będą mogli zobaczyć pod koniec 2020 r. Więcej informacji na…

Dar dla Muzeum im. Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

W dniu 13 marca 2019 r. fundacje: im. Feliksa hr. Sobańskiego oraz Trzy Trąby (Macieja Radziwiłła) przekazały dar dla Muzeum im. Józefa Piłsudskiego w Sulejówku – brązowy odlew rzeźby Mariana Konarskiego przedstawiającej marszałka na koniu. Wykonano go z oryginalnego modelu gipsowego przygotowanego na konkurs na pomnik marszałka ogłoszony w 1936 r. Rzeźba jest wykonanym w…