Komuna im. Grigorija Kotowskiego w Obodówce

W 1924 roku w dawnym majątku Sobańskich w Obodówce na Ukrainie władza bolszewicka zorganizowała kołchoz a w pałacu urządziła dom wypoczynkowy i wzorcową komunę im. Grigorija Kotowskiego. Trzystuosobowa grupa komunardów miała jasno określone zadanie: żyć wedle standardów nowoczesnej radzieckiej ojczyzny, pracować wspólnie dla jej dobra i odciąć się od „zacofania”, którego symbolem był „ponury pałac…

Syberyjskie przedmioty Izydora Sobańskiego

Podczas prac nad wyjaśnieniem i reinterpretacją kolekcji przedmiotów pochodzących z Syberii, a znajdujących się obecnie w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Krakowie, natrafiono na ciekawy ślad prowadzący do rodziny Sobańskich. A konkretnie do Izydora Sobańskiego* (1835 –1906) syna Aleksandra Uldaryka. Izydor w wieku 29 lat został aresztowany przez władze carskie, co skończyło się dziesięcioletnim pobytem na…

Region winnicki odwiedzili przedstawiciele słynnego polskiego rodu Sobańskich (tłumaczenie z jęz. ukraińskiego)

Region winnicki ma bogate historyczno-architektoniczne dziedzictwo: są pałace, kościoły, wspaniałe parki. W dniach 23-25 września region winnicki odwiedzili przedstawiciele słynnego polskiego rodu Sobańskich. Region winnicki ma bogate historyczno-architektoniczne dziedzictwo: są pałace, kościoły, wspaniałe parki, grobowce dawnych gospodarzy tych ziem. Szkoda, że nie wszystko się zachowało. Najmniej przetrwało rodzinnych grobowców. Jednym z tych grobowców, który „miał…

Do Obodówki w rejonie trościańskim zawitali potomkowie polskiego rodu Sobańskich (tłumaczenie z języka ukraińskiego)

Mija sto lat, odkąd rodzina Sobańskich opuściła swoje posiadłości w regionie winnickim, obawiając się o swoje życie po nadejściu władzy radzieckiej. Na przełomie XVIII i XIX wieków w miejscowości Obodówka mieszkał polski szlachcic, przedsiębiorca Michał Sobański (1755-1832) — współzałożyciel Kompanii Czarnomorskiej, działacz Komisji Krzemienieckiej, „opiekun” Wyższego Gimnazjum Wołyńskiego. Po tym, jak Seweryn Antoni Potocki sprzedał…

Konserwacja obrazu „Chrystus z Krzyżem” do nowego kościoła w Guzowie zakończona

„Chrystus z Krzyżem”, Wicekrólestwo Peru, XVII w., stan po konserwacji Zakończyła się konserwacja XVII-wiecznego obrazu „Chrystus z Krzyżem”, namalowanego w hiszpańskim stylu kolonialnym Wicekrólestwa Peru. Jest to dar Fundacji Krasickich z Leska do nowego kościoła parafialnego w Guzowie, przekazany przez jej założyciela Kacpra hr. Krasickiego. Obraz pochodzi z kolekcji dziadka fundatora Karola hr. Orłowskiego. Prace…

Dar Fundacji Krasickich z Leska dla nowego kościoła w Guzowie

Kacper hr. Krasicki, poprzez założoną przez niego Fundację Krasickich z Leska, ofiarował dla nowego kościoła w Guzowie obraz Chrystus z Krzyżem. Obraz pochodzi z XVII wieku. Został namalowany w stylu kolonialnym Wicekrólestwa Peru. Dar dla kościoła w Guzowie jest wyrazem zawierzenia Bogu rodu Krasickich w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Założyłem Fundację Krasickich z Leska by…

Magazyny zbożowe Sobańskich w Odessie

Magazyny zbożowe Sobańskich w Odessie (róg ulic Sobańskich i Kanatnej) Budynek magazynów zbożowych, określanych dziś mianem „koszar Sobańskiego”, powstał w 1827 r. Jego fundatorem był Hieronim Sobański, właściciel Bałanówki. Wniósł okazałą budowlę, bardziej przypominającą wielkomiejską rezydencję niż skład zbożowy, o klasycystycznej fasadzie długiej na ok. 150 metrów. Elewację ozdobiono trzema ryzalitami i dwudziestoma kolumnami. Po…

„Polonia24” informuje o rekonsekracji kaplicy w Czeczelniku 23.09.2018

Dzięki zaangażowaniu Michała Sobańskiego rodzinna kaplica w Czeczelniku na Ukrainie odzyskała dawny blask i została rekonsekrowana. Warto podkreślić, że w czasach sowieckich kaplica pełniła rolę jedynego ośrodka wiary katolickiej w okolicy. Więcej informacji w materiale Doroty Rosołowskiej w serwisie „Polonia24” (relacja z Czeczelnika rozpoczyna się w 12 miniucie i 35 sekundzie wiadomości) O. Cecylian Zapolski i biskup…