Aktualności

„Rozważni i romantyczni” – wystawa numizmatyczna w Muzeum Narodowym w Warszawie

W poniedziałek 12 września 2022 r. zostanie otwarta wystawa „Rozważni i romantyczni. 100 lat Gabinetu Monet i Medali Muzeum Narodowego w Warszawie”. Ekspozycja zostanie zaprezentowana podczas obrad XVI Międzynarodowego Kongresu Numizmatycznego. Powstały w 1921 roku Gabinet Monet i Medali MNW miał za podstawę dwie wielkie kolekcje numizmatyczne – monet polskich Kazimierza hr. Sobańskiego (1859–1909) i monet antycznych Władysława Semerau-Siemianowskiego (1849–1938).

Obraz (10)

Kolekcja Kazimierza hr. Sobańskiego była jedną z największych i najlepszych kolekcji monet polskich przełomu XIX i XX wieku. Liczyła około 9000 monet emitowanych od czasów Zygmunta I Starego do połowy XIX wieku. Zbiór, kształtowany dzięki niezwykłej aktywności i nakładom właściciela, zawierał wiele egzemplarzy wysokiej klasy i rzadkości. Jako donacja testamentowa (1908) dla miasta Warszawy, stał się podwaliną kolekcji Gabinetu Monet i Medali MNW.

System muzealny Muza; www.muza.mobilems.pl ;;;fot.
Portret Kazimierza hr. Sobańskiego; Muzeum Narodowe w Warszawie

Zbiór ponad 27 000 obiektów numizmatycznych dr Władysława Semerau-Siemianowskiego, stanowił zasadniczą część kolekcji antycznej, przekazanej przez donatora do Muzeum Narodowego w lipcu 1921 roku. Swoją kolekcję gromadził przez ponad czterdzieści lat w Imperium Osmańskim, gdzie pracował jako lekarz.

System muzealny Muza; www.muza.mobilems.pl ;;;fot.
Cztery dukaty gdańskie, Jan III Sobieski, 1692 (dar Kazimierza hr. Sobańskiego); Muzeum Narodowe w Warszawie

Kolekcja Semerau-Siemianowskiego, jest podstawą najlepszego zbioru w Polsce i jednego z najlepszych w Europie Środkowej, gromadzącego monety starożytne, m.in.: greckie, rzymskie, perskie i bizantyńskie. Wytrwałość i pasja, stawia obu darczyńców w gronie największych polskich kolekcjonerów. Przy tym oddanych ojczyźnie i społeczeństwu obywateli, których spuścizna trwale wzbogaciła skarby polskiej i światowej kultury.

System muzealny Muza; www.muza.mobilems.pl ;;;fot.
Oktodrachma Derronów, Macedonia (Grecja), 520-480 p.n.e (dar dr Władysława Semerau-Siemianowskiego); Muzeum Narodowe w Warszawie

Wystawa będzie czynna: 13 września – 11 grudnia 2022. Kurator: Andrzej Romanowski