Rekonsekracja kaplicy w Czeczelniku na Ukrainie 23.09.2018 – film Siergieja Kotelko

W dniu 23 września 2018 r. odbyła się uroczysta rekonsekracja kaplicy grobowej w Czeczelniku na Ukrainie, którą odnowił Michał hr. Sobański. Ceremonii przewodniczył biskup kamieniecki Leon Dubrawski. Zapraszamy do obejrzenia filmu zrealizowanego przez Siergieja Kotelko.

Czeczelnik.film.Siergieja Kotielko

IMG_8605
Michał hr. Sobański przemawia podczas rekonsekracji kaplicy w Czeczelniku, pośrodku o. Cecylian Zapolski OFM, z prawej bp Leon Dubrawski