Aktualności

Konferencja naukowa: „Darczyńcy polskich muzeów. Historia i współczesność „

konferencja_darczyncy_historia_i_wspolczesnosc_slider1-01

Fundacja im. Feliksa hr. Sobańskiego współfinansuje ogólnopolską konferencję naukową: „Darczyńcy polskich muzeów. Historia i współczesność” zorganizowaną przez Muzeum Narodowe w Warszawie i Zamek Królewski w Warszawie 9–11 maja 2018 roku

„Celem konferencji jest wymiana doświadczeń na temat roli darczyńców i charakteru darów w polskim muzealnictwie na przestrzeni wieków, aż do dnia dzisiejszego. Historia muzealnictwa ma wielowiekową, sięgającą starożytności tradycję. Dopiero jednak czasy nowożytne przyniosły istotne zmiany w podejściu do upubliczniania zbiorów sztuki, a tym samym traktowania muzeum jako miejsca dostępnego dla ogółu, będącego zarazem świadectwem kultury, ale i służącego edukacji. Historie wielu muzeów wskazują na znaczącą rolę prywatnych darów (przekazywanych osobiście lub w zapisach testamentowych), które niejednokrotnie stały u początków powstania licznych placówek. Taki model Krzysztof Pomian nazwał ewergetycznym, od greckiego pojęcia określającego dobroczyńcę miasta.

W polskim muzealnictwie rola darczyńców jest nie do przecenienia – w początkach XIX wieku to prywatni kolekcjonerzy, Izabela Czartoryska czy Stanisław Kostka Potocki, stworzyli pierwsze muzea na ziemiach polskich. Wiele cennych dzieł w zbiorach publicznych zawdzięczamy kolekcjonerom, znawcom i miłośnikom sztuki, jak również spadkobiercom kolekcjonerów i artystów, którzy bezinteresownie je ofiarowali. W ostatnich dekadach są to również fundacje i grupy biznesowe. Dzieje poszczególnych kolekcji czy pojedynczych dzieł sztuki są nierzadko świadectwem burzliwych losów właścicieli i instytucji.

Obecnie działalność darczyńców przejawia się w różnych formach: poprzez tradycyjne dary, mecenat, sponsoring czy patronat poszczególnych przedsięwzięć muzealnych, różne formy inwestycji, wreszcie wolontariat. Muzeom nieobce stały się zasady fundraisingu, co jest dowodem na to, że zmianie uległ sam charakter darów – nie są to już tylko przedmioty sztuki. Zainteresowanie i pozyskanie nowych darczyńców stanowi dziś wyzwanie dla wszystkich placówek muzealnych.

Referaty wygłoszone podczas konferencji dotyczyć będą szerokiego spektrum zagadnień. Między innymi zostanie przedstawiony obraz darczyńców instytucji kultury w Polsce na przestrzeni wieków (kolekcjoner-ewergeta, pasjonat, spadkobierca, mecenas etc.), znaczenie i rola darowizn w polskich instytucjach muzealnych oraz współczesne wyzwania i budowanie wizerunku instytucji w kontekście nowych darczyńców. W ramach debaty skupimy się na zdefiniowaniu formy wspierania instytucji kultury w Polsce, zwrócimy uwagę na strategie budowania nowych kolekcji, interpretacje historycznych zbiorów muzealnych, a także na uwarunkowania prawno-administracyjne towarzyszące podjętej problematyce.”

Konferencja Darczyncy Polskich Muzeow 9-11.05.2018